نمایش یک نتیجه

گلگیر جلو لیفان x60

گلگیر جلو لیفان x60

وظیفه گلگیر جلو، جلوگیری از پرتاب شدن و ریخته شدن آب و گل و لای به سمت خودرو است؛ همچنین برای زیبایی ظاهری خودرو در قسمت بیرونی خودرو استفاده می شود. این قطعه در قسمت جلویی خودرو و در قسمت راست و چپ آن قرار دارد. گلگیر در خودرو اهمیت و جایگاه خاصی دارد و تکمیل کننده محل چراغ خودرو است. گلگیر از ورقه آهنی تولید می شود که این جنس گلگیر به دلیل جذب اولیه ضربه در هنگام بروز حادثه و تصادف به کار می رود. نداشتن انحنا و خط و خش در شکل و فرم گلگیر بسیار مهم است. نصب راحت و آسان، عدم زنگ زدگی و قابلیت رنگ پذیری مناسب از نکات مهم این قطعه است. تراز شدن و تنظیم دقیق در هنگام تعویض گلگیر اهمیت زیادی دارد.

X