مشاهده همه 22 نتیجه

پمپ ترمز لیفان X60

پمپ روغن ترمز لیفان X60

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

پمپ روغن لیفان X60

پمپ روغن لیفان X60

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

پمپ کلاچ لیفان X60

پمپ کلاچ لیفان X60

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

پمپ کلاچ لیفان X60 دنده هیلمنی

پیستون موتور لیفان X60

پیستون موتور لیفان X60

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

ترموستات لیفان X60

ترموستات لیفان X60

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

دسته موتور راست لیفان X60

دسته موتور راست لیفان X60

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

دسته موتور عقب لیفان X60

دسته موتور عقب لیفان X60

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

دنده VVT لیفان X60

دنده VVT لیفان X60

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

دیسک و صفحه لیفان X60

دیسک و صفحه لیفان X60

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

دیسک صفحه x60 دنده هیلمنی

دینام لیفان X60

دینام لیفان X60

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

 

راهنما رو آینه لیفان X60

راهنما رو آینه لیفان X60

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

راهنما رو سپر لیفان X60

راهنما رو سپر لیفان X60

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

سر کویل لیفان X60

سر کویل لیفان X60

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

سنسور کیلومتر لیفان X60

سنسور کیلومتر لیفان X60

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

قفل در صندوق لیفان X60

قفل در صندوق لیفان X60

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

کوئل لیفان X60

کوئل لیفان X60

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

 

گردگیر کمک فنر جلو لیفان X60

گردگیر کمک فنر جلو لیفان X60

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

گیربکس کامل لیفان X60

گیربکس کامل لیفان X60 دنده هیلمنی

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

مخزن روغن ترمز لیفان X60

مخزن روغن ترمز لیفان X60

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

میل موجگیر لیفان X60

میل موجگیر لیفان X60

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

واشر سرسیلندر لیفان X60

واشر سرسیلندر لیفان X60 – فلزی

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

X