مشاهده همه 17 نتیجه

بوش طبق کوچک لیفان 620

بوش طبق کوچک لیفان 620

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

ترموستات لیفان 620 1600cc

ترموستات لیفان 620 1600cc

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

جلو پنجره لیفان 620

جلو پنجره لیفان 620

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

چراغ مه شکن لیفان 620

چراغ مه شکن لیفان 620

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

 

دریچه گاز لیفان 620

گیربکس کامل لیفان 620 – 1800cc

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

دستگیره داخلی لیفان 620

دستگیره داخلی لیفان 620

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

دسته موتور جلو لیفان 620

دسته موتور راست لیفان 620

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

برای لیفان 620 – 1800 سی سی

دسته موتور چپ لیفان 620

دسته موتور چپ لیفان 620 – 1600سی سی

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

دسته موتور راست لیفان 620

دسته موتور راست لیفان 620

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

برای لیفان 620 – 1800 سی سی

دسته موتور شاتونی لیفان 620

دسته موتور شاتونی لیفان 620 – 1600سی سی

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

دیسک و صفحه لیفان 620

دیسک و صفحه لیفان 620

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

دیسک صفحه 620 – 1800 سی سی

رام زیر موتور لیفان 620

رام زیر موتور لیفان 620

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

 

سنسور سرعت لیفان 620

سنسور سرعت لیفان 620

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

برای لیفان 620 – 1600 سی سی

سنسور موقعیت میل لنگ لیفان 620

سنسور موقعیت میل لنگ لیفان 620 – 1600cc

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

سیبک فرمان جک J5

سیبک فرمان جک J5

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

 

گیربکس کامل لیفان 620

گیربکس کامل لیفان 620 – 1800cc

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

واتر پمپ لیفان 620

واتر پمپ لیفان 620 (1800 سی سی)

قطعه ای وارداتی اصلی از کشور سازنده خودرو ، چین.

X