نمایش یک نتیجه

در پوش ترموستات لیفان x60

در پوش ترموستات لیفان x60

درپوش  ترموستات ، یا هوزینگ ترموستات قطعه ای است که  برای بستن ترموستات روی موتور به وسیله دو یا سه پیچ و آببند کردن ترموستات استفاده می شود. همچنین  این قطعه رابطی بین موتور و رادیاتورمی باشد. و از مواد مختلفی همچون فلز و پلیمر ساخته میشود.

X