نمایش یک نتیجه

شاتون لیفان 820

شاتون لیفان 820

شاتون لیفان 820 خوش قیمت لیفان 820 شاتون یکی از اجزای موتور خودرو است که ارتباط میل‌لنگ و پیستون را برقرار می‌کند. شاتون ضمن برقراری این ارتباط حرکت عمودی (رفت و برگشتی) پیستون را به حرکت چرخشی یا دورانی تبدیل می‌کند.  خرید قطعات موتوری لیفان 820 از مرجع تامین کننده قطعات موتوری لیفان فروشگاه مدیران قطعات

X