نمایش یک نتیجه

سیم تعویض دنده آریو

سیم تعویض دنده آریو

سیم تعویض دنده آریو یا همون کابل تعویض دنده که قطعه مصرفی در آریو محسوب می شود . در نمونه های اتومات و دستی در شکل و ساختار متفاوت می باشد

X