نمایش یک نتیجه

خطر عقب روی گلگیر  آریزو ARRIZO 5

خطر عقب روی گلگیر  آریزو ARRIZO 5 این محصول به صورت وارداتی و یا شرکتی قابل تهیه از مجموعه مدیران قطعات می باشد طراحی خودروی آریزو 5 به گونه بوده که در قسمت عقب چراغ عقب به دو تیکه بر روی صندوق و بر روی گلگیر تقسیم می شود و خطر عقب روی گلگیر  آریزو ARRIZO 5 دارای سمت چپ و راست می باشد . 

X