نمایش یک نتیجه

میلنگ لیفان 820

میلنگ لیفان 820

میلنگ لیفان 820 میل لنگ یکی از قطعاتی است که در موتور و حرکت کردن خودرو نقشی اساسی را ایفا می‌کند. به طور ساده، این قطعه در واقع حرکات خطی پیستون‌های خودرو را تبدیل به حرکت دورانی می‌کند. خرید قطعات موتوری لیفان 820 از مجموعه مدیران قطعات مجموعه تامین کننده قطعات موتوری لیفان

X