نمایش یک نتیجه

واشر کامل لیفان 520

واشر کامل لیفان 520

خرید به قمیت واشر کامل لیفان 520 از قطعات حایز اهمیت در موتور به شمار می رود. واشر کامل موتور با کیفیت و مناسب در بهبود قدرت و عملکرد موتور نقش بسزایی را ایفا می کند. توجه نکردن به سالم بودن این قطعات مشکل جدی و اساسی را برای موتور به بار می آورد.کارتر، سیلندر و سرسیلندر سه قسمت مهم و اصلی موتور محسوب می گردد. به عنوان ستون فقرات موتور می توان از سیلندر نام برد. این قطعه مانند استوانه ای صیقلی و صاف می باشد. در داخل سیلندر، پیستون به صورت بالا و پایین حرکت می کند. برای تهیه واشر کامل لیفان 520 با همکاران ما در مدیران قطعات تماس حاصل فرمایید

X