نمایش یک نتیجه

تیغه برف پاکن آریو

تیغه برف پاکن آریو

تیغه برف پاکن آریو  یکی از قطعات پرمصرف در فصل پاییز و زمستان می باشد. در روز های بارانی یا برفی ، برف پاک کن شیشه جلو و عقب آریو را تمیز می کند تا راننده آریو دید مناسبی در هنگام رانندگی داشته باشد. نداشتن تیغه برف پاکن آریو مناسب باعث می شود که شیشه جلوی خودرو درست تمیز نشود و دید شما را کم کند. کم شدن دید راننده بسیار خطرناک بوده و باعث بروز حوادثی در رانندگی می شود. به همین دلیل توصیه می شود که با شروع فصل باران و برف عملکرد برف پاک کن های ماشین خود را چک نمایید.

X