نمایش یک نتیجه

لوله فرعی آب لیفان X60

لوله فرعی آب لیفان X60

لوله فرعی آب لیفان X60 یکی از قطعات سیستم خنک کننده لیفان x60 محصوب میشود با توجه به اینکه داخل این قطعه آب رد می شود پوسدگی در اثر خوردگی یکی از دلایل اصلی تعویض قطعه محسوب می شود

X