نمایش یک نتیجه

اینتر کولر جک s5

اینتر کولر جک s5

اینتر کولر جک s5 شرکتی – اینتر کولر جک s5 وارداتی – بهترین قیمت اینتر کولر جک s5

اینترکولر چیست؟ این سیستم سبب افزایش حجم هوای ورودی به موتور شده و درنتیجه راندمان حجمی را افزایش می دهد که در نهایت حرارت تولید شده از احتراق افزایش می یابد. هنگامی که توربوشارژر هوا را فشرده می کند، خواه نا خواه دمای هوا نیز افزایش می یابد.

این افزایش دما جدای از تأثیر مخرب بر حداکثر فشار درون سیلندر، موجب می شود مولکول های هوا کمتر از آن مقداری باشند که در طراحی خودرو در نظر گرفته شده است لذا از یک خنک کننده استفاده می شود تا بدون افت محسوس فشار هوا، دمای آن به مقدار قابل توجهی کاهش یابد. بدین ترتیب می توان با اطمینان خاطر و بدون نگران بودن از پیش شعله، فشار مخلوط هوا و سوخت را به حداکثر رساند.

اینترکولر یک مبدل حرارتی است که دو یا چند سیال (مایع/گاز) که به طور فیزیکی با هم تماس ندارند سبب انتقال حرارت یا انرژی بین آن ها می شود. در سال ۱۹۸۶Typhoons و Turbo TAs، GMC Syclones Turbo Regals اینترکولرهایی را برای خنک کردن هوای داغ فشرده خروجی از توربوشارژرها ارائه کردند.

X